Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Có "chạy số liệu" để tham gia đấu thầu dự án?

Có "chạy số liệu" để tham gia đấu thầu dự án?
19/08/2020 17:14:00 - Bạn đọcTheo biên bản mở thầu ngày 15-6-2020 của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Q. Liên Chiểu, có 6 Cty tham gia đấu thầu gói thầu "Xây lắp công trình Nhà truyền thống và thư viện tổng hợp Q. Liên Chiểu".