Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Xây kênh bê-tông để… trồng cỏ!

Xây kênh bê-tông để… trồng cỏ!
05/11/2020 16:06:31 - Thật hay đùa- NXD- Ba Tam Kỳ cứ thích nói đùa, kênh dẫn nước chớ ai lại để trồng cỏ. - Có đấy! Do kênh dẫn nước về chỉ được 1 lần sau đó bỏ hoang nên trở thành nơi người dân chứa rác và trồng cỏ.