Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bình yên Nại Hiên Đông

Bình yên Nại Hiên Đông
27/02/2015 08:50:10 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Là phường nằm trong diện giải tỏa hoàn toàn để chỉnh trang đô thị, cũng là phường được thành phố tập trung đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm, Nại Hiên Đông...