Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cù Lao Chàm: Từ bể sâu lên non cao

Cù Lao Chàm: Từ bể sâu lên non cao
30/03/2017 12:15:46 - Danh lam thắng cảnh(Cadn.com.vn) - Ra Cù lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam), tôi thích được lênh đênh trên biển 2 tiếng bằng thuyền gỗ truyền thống.