Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Lúc dân khó, có Công an

Lúc dân khó, có Công an
28/10/2020 10:50:40 - Hoạt động LL Công anKhi "đại cuồng phong" - bão Molave chuẩn bị tiến vào đất liền, cùng với các tỉnh miền Trung, nhân dân toàn TP Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt các phương án đối phó.