Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cụm công nghiệp hay "dự án ma"?

Cụm công nghiệp hay "dự án ma"?
17/09/2020 15:21:50 - Bạn đọcTháng 11-2011, Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây (thuộc xã Tam Mỹ Tây, H. Núi Thành, Quảng Nam) được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định phê duyệt với dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng gần 560 triệu đồng.