Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

SEA Games 31 khởi động khó khăn

SEA Games 31 khởi động khó khăn
24/09/2020 13:14:07 - SEA GamesCòn 14 tháng nữa SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất vẫn đang khởi động chậm chạp.