Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nghệ nhân cuối cùng của nghệ thuật múa dân gian Chăm H'roi

Nghệ nhân cuối cùng của nghệ thuật múa dân gian Chăm H
29/11/2018 12:13:14 - Văn hóa - Văn nghệNền văn hóa nghệ thuật Chăm H'roi Phú Yên mang tính bản địa sâu sắc và đậm nét đặc trưng riêng của dân tộc mình. Hiện nay ở buôn Ma Lăng, xã Cà Lúi (H. Sơn Hòa), Mó Liễu (1948) là một nghệ nhân còn gìn giữ những điệu múa dân gian Chăm H'roi, góp phần bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của dân tộc.