Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Xây dựng 5 trung tâm nghề cá lớn

17/12/2014 08:13:12 - Đầu tư - Xây dựng(Cadn.com.vn) - Đây là thông tin được lãnh đạo Bộ NN & PTNT đưa ra tại Hội nghị quản lý, đầu tư cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên cả nước và triển khai quy hoạch, thực hiện công tác này đến năm 2020, định hướng năm 2030.