Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn luật sư TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn luật sư TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023
17/10/2019 11:27:16 - Bạn đọcĐÀ NẴNG- Trong 2 ngày 15 và 16-10, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII (2018-2023) gồm 4 luật sư.

Đại hội Hội Âm nhạc TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Hội Âm nhạc TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023
20/08/2018 12:40:00 - Văn hóa - Văn nghệNgày 17 và 18-8, Hội Âm nhạc TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.