Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nhiều loại phương tiện sẽ bị xử phạt nếu không có phù hiệu riêng

Nhiều loại phương tiện sẽ bị xử phạt nếu không có phù hiệu riêng
26/12/2015 09:50:03 - VB chính sách(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 25-12, Sở GTVT TP cho biết đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải về quy định các loại phương tiện buộc phải gắn phù hiệu khi tham gia lưu thông.