Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nét đẹp từ sự bình dị

Nét đẹp từ sự bình dị
31/08/2017 11:41:45 - Hoạt động LL Công anTrong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc cho công dân, thái độ ứng xử cùng tác phong của cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân (CAND) tác động không nhỏ đến suy nghĩ, nhận thức của người dân về hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ.