Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tăng cường triển khai thực hiện việc xử lý môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Tăng cường triển khai thực hiện việc xử lý môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang
11/04/2017 09:31:45 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Nhằm tiếp tục duy trì và triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý nhằm tiến đến giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường...