Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Ông Phạm Nam Sơn giữ chức Chủ tịch UBND H. Hòa Vang

Ông Phạm Nam Sơn giữ chức Chủ tịch UBND H. Hòa Vang
21/06/2019 10:02:07 - Chính trịĐÀ NẴNG - Sáng 20-6, HĐND H. Hòa Vang tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (bất thường), khóa X nhiệm kỳ 2016-2021.