Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Dự kiến 40 tỷ đồng đầu tư đường nội thị Tây Giang

28/09/2020 11:29:44 - Đầu tư - Xây dựngQuảng Nam - Quyết định trên được HĐND tỉnh Quảng Nam nêu trong Nghị quyết 36/NQ-HĐND.