Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Áp lực tàu xe giảm do công nhân được nghỉ bù

Áp lực tàu xe giảm do công nhân được nghỉ bù
31/01/2020 09:54:35 - ATGTNgày làm việc trở lại sau Tết trúng gần cuối tuần nên nhiều doanh nghiệp đã chủ động cho công nhân làm bù trước Tết và nghỉ bù sau Tết.