Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bóng đá đảo điên vì Covid-19

Bóng đá đảo điên vì Covid-19
05/09/2020 13:43:14 - Bóng đáNăm 2020 có thể xem là năm “lịch sử” của bóng đá Việt. Vòng quay của trái bóng tròn đã phải hai lần đứng bánh, trật nhịp vì chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19.