Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Mời trộm”

09/10/2019 08:43:15 - Kỳ cục ánNgày 7-10, CAH Hoài Ân (Bình Định) đã xác định 6 đối tượng tuổi “teen”, gồm: Trần Quốc Mãi, Phạm Nhất Trưởng, Bùi Hoàng Nhi, Trần Quang Kha, Trần Minh Thường, Lê Hoàng Sơn (cùng trú H. Hoài Ân) là thủ phạm gây ra 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện.