Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Ua chầu chầu Nguyễn Quang Lập”!

“Ua chầu chầu Nguyễn Quang Lập”!
05/06/2014 09:15:35 - Tác giả - Tác phẩm(Cadn.com.vn) - Tôi chọn mãi cái tít cho bài viết về Nguyễn Quang Lập. Đọc lại Ký ức vụn, bỗng lóe lên, đây rồi: Ua chầu chầu Nguyễn Quang Lập.