Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Công an Quảng Nam “căng mình” chống dịch

Công an Quảng Nam “căng mình” chống dịch
03/04/2020 16:00:51 - Hoạt động LL Công anThực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập các điểm chốt chặn nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19,