Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chân dung một “thủ lĩnh tóc dài”

Chân dung một “thủ lĩnh tóc dài”
07/03/2020 09:00:00 - Hoạt động LL Công anHơn 20 năm gắn bó với ngành công an, trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở lĩnh vực nào Trung tá Lê Thị Thu Huyền cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.