Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Từ 29-9 đến 6-10 cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên không ở vùng dịch trở về lại thành phố Đà Nẵng

Từ 29-9 đến 6-10 cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên không ở vùng dịch trở về lại thành phố Đà Nẵng
25/09/2021 16:00:36 - Dạy và họcNgày 25-9, UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch (KH) số 168 cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (sau đây gọi tắt là công dân) không ở  vùng dịch được trở về TP (đợt 1).