Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

11,172 tỷ USD đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

04/06/2018 12:35:18 - Đầu tư - Xây dựngQuảng Ngãi - Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã cấp quyết định/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 3.480 tỷ đồng.