Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Xử lý an toàn 150.000m3 bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Xử lý an toàn 150.000m3 bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng
07/11/2018 09:52:47 - Sức khỏeNgày 6-11, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo quốc tế về kết quả hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thực hiện dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.