Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

260 tỷ đồng xử lý ô nhiễm tại Chùa Cầu Hội An

260 tỷ đồng xử lý ô nhiễm tại Chùa Cầu Hội An
27/10/2018 12:29:00 - Bạn đọcQUẢNG NAM- Theo kế hoạch, ngày 1-11 tới, phía JICA (Nhật Bản) và đơn vị thi công của Nhật Bản sẽ tổ chức nghiệm thu và bàn giao toàn bộ Dự án Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu cho TP Hội An vận hành.