Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thông qua 8 tờ trình sẽ trình HĐND thành phố

Thông qua 8 tờ trình sẽ trình HĐND thành phố
02/11/2019 07:56:28 - Chính trịĐÀ NẴNG - Chiều 1-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ UBND TP nhằm nghe báo cáo và thống nhất biểu quyết thông qua 8 tờ trình sẽ trình HĐND TP trong kỳ họp tới đây,