Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tương lai nào cho ADIZ và Trung Quốc?

29/11/2014 09:40:58 - Bình luận(Cadn.com.vn) - Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông do Trung Quốc lập ra vẫn còn mơ hồ dù nó ra đời được 1 năm.