Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
09/06/2020 10:30:30 - Bạn đọcTại kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu  Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

17/10/2018 07:20:00 - Chính trịChiều 16-10, Phiên họp thứ 28 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. 

Bầu Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

09/05/2015 09:16:33 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 8-5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.