Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phục hồi tượng 1.000 tay

Phục hồi tượng 1.000 tay
17/06/2015 11:06:03 - Chuyện đó đây(Cadn.com.vn) - Các chuyên gia Trung Quốc hoàn thành việc phục hồi bức tượng Phật 800 tuổi này sau 7 năm làm việc miệt mài. Du khách giờ có thể nhìn thấy diện mạo mới của “Qianshou Guanyin”,...