Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cứu tê giác trắng bằng IVF

Cứu tê giác trắng bằng IVF
08/11/2018 22:12:00 - Chuyện đó đâyTê giác trắng chia thành hai quần thể, sống ở phía bắc và nam Châu Phi khoảng một triệu năm trước. Là nạn nhân của nạn săn trộm, quần thể tê giác trắng phía bắc đã giảm xuống chỉ còn 2 con cái, cả hai đều không thể sinh sản.