Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cà phê Khe Sanh trở lại đường đua (2)

Cà phê Khe Sanh trở lại đường đua (2)
30/08/2016 12:05:31 - Đời sống - Gia đình(Cadn.com.vn) - Như đã đề cập, toàn bộ cà phê của Hướng Hóa đều gọi chung là cà phê Khe Sanh. Diện tích trồng cà phê kéo dài từ Khe Sanh, Tân Hập, Hướng Tân và chốt tại Hướng Phùng.