Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tìm thấy bức chân dung của Charles Dickens

Tìm thấy bức chân dung của Charles Dickens
24/11/2018 18:00:00 - Chuyện đó đâyVào cuối thế kỷ XIX, một bức chân dung cỡ nhỏ của nhà văn Charles Dickens đã được họa sĩ Margaret Gillies vẽ vào cuối năm 1843, khi Dickens 31 tuổi. Những nỗ lực để tìm được bức tranh đến nay vẫn thất bại.