Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Gắn việc thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Gắn việc thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
09/01/2019 07:52:24 - Chính trịNgày 8-1-2019, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 80-KL/TW (BCĐ) TP Đà Nẵng Võ Công Trí đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNNN) năm 2018.