Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Từ biệt Giáo sư Hoàng Tụy

Từ biệt Giáo sư Hoàng Tụy
16/07/2019 08:13:17 - Dạy và họcGiáo sư Hoàng Tụy - “cha đẻ của lĩnh vực Tối ưu hóa toàn cục” trong Toán học ứng dụng vừa qua đời ở tuổi 92, sau một thời gian lâm bệnh. 

Đã tìm ra điểm đột phá để phát triển giáo dục

Đã tìm ra điểm đột phá để phát triển giáo dục
02/10/2013 13:09:24 - Dạy và học(Cadn.com.vn) - Dự thảo Đề án Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo sẽ được xem xét tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI.