Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 4 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Lắng nghe dân để hoàn thiện mình

Lắng nghe dân để hoàn thiện mình
13/08/2019 11:21:10 - Hoạt động LL Công anLồng ghép với các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm nay, Đội Xây dựng phong trào BVANTQ CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức diễn đàn "CAX lắng nghe ý kiến nhân dân".

Lắng nghe dân

Lắng nghe dân
29/09/2018 08:06:13 - Hoạt động LL Công anDiễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" được Công an (CA) các đơn vị trên địa bàn Quảng Nam chú trọng tổ chức thường xuyên và phát huy được nhiều hiệu quả tích cực. 

Thành công nhờ biết lắng nghe dân

Thành công nhờ biết lắng nghe dân
12/06/2018 11:46:59 - Hoạt động LL Công anHai năm 2016, 2017, nhân dân và cán bộ xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) liên tiếp được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn

Lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn
26/09/2016 09:25:01 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, lực lượng bán chuyên trách công an xã (CAX) luôn biết dựa vào dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, xác định việc phục vụ nhân dân là công tác tiên quyết trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ của mình.