Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Linh động nhiều biện pháp giữ rừng

Linh động nhiều biện pháp giữ rừng
22/02/2021 21:18:44 - Bạn đọcGiai đoạn 2017–2020, tỉnh Gia Lai đã triển khai trồng mới gần 25.300 ha rừng, gấp 6,3 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần duy trì và nâng độ che phủ rừng đạt 46,7%.