Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Giới thiệu Luật Tín ngưỡng tôn giáo

11/04/2018 08:00:00 - Bạn đọcQuảng Nam- Ngày 10-4, ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị giới thiệu những nội dung  cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định 162/2016/ND-CP... 

UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lấy ý kiến các tổ chức tôn giáo góp ý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo

UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lấy ý kiến các tổ chức tôn giáo góp ý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo
05/09/2015 06:08:15 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Đoàn Chủ tịch UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc VN do ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì ngày 4-9 đã tiếp xúc với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo nhằm lấy góp ý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  

Cần thiết ban hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo

15/08/2015 07:42:12 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Đa số các thành viên UBTVQH nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo, bởi quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng được nêu trong Tuyên ngôn thế giới...