Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Mái đình sáng ngọn lửa hồng...

Mái đình sáng ngọn lửa hồng...
04/09/2020 21:09:40 - Văn hóa - Văn nghệNhà ông Nghè Nhiếp và đình làng Phiếm Ái, xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) là nơi nhen nhóm ngọn lửa đầu tiên về phong trào cự sưu, kháng thuế của nhân dân ta trong những tháng ngày đen tối nhất.