Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Sẽ rút giấy phép hoạt động nếu Trung tâm ngoại ngữ Master English vi phạm pháp luật

Sẽ rút giấy phép hoạt động nếu Trung tâm ngoại ngữ Master English vi phạm pháp luật
25/10/2021 14:12:32 - Bạn đọcLiên quan đến thông tin Trung tâm Anh ngữ Thế hệ mới – Saigon American English ( SAS) thuộc Công ty TNHH Giáo dục Master English (trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh) chi nhánh Đà Nẵng ngừng hoạt động,