Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

"Người Giám sát tuyết"

"Người Giám sát tuyết"
11/01/2017 09:09:14 - Chuyện đó đây(Cadn.com.vn) - Trong 4 thập kỷ qua, Billy Barr đã sống một mình ở Gothic, Colorado (Mỹ), thị trấn bỏ hoang kể từ năm 1920, để ghi lại tất cả các dữ liệu, từ tuyết rơi, nhiệt độ, tuyết tan chảy, động vật...