Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cấp điện cho Công ty THHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú

Cấp điện cho Công ty THHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú
09/09/2020 13:21:03 - Việt Nam - Các nướcNgày 25/8/2020, tại Cụm Công nghiệp Đồng Làng, phường Phổ Hoà, Thị xã Đức Phổ, Điện lực Đức Phổ  phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện trạm biến áp 2x400 kVA cấp điện cho Công ty THHH Nguyên liệu giấy (NLG) Bình An Phú .