Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Những người thầy quản giáo

Những người thầy quản giáo
21/11/2020 21:06:38 - Bạn đọcNếu như quá trình "giáo dục đi" có những gian nan, vất vả riêng của nghề đứng trên bục giảng thì quá trình "giáo dục lại" của người cán bộ quản giáo còn gian khó gấp nhiều lần. Câu chuyện ở Trại giam Đắk Tân (Bộ Công an) là một minh chứng.