Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Những vạt rừng “chảy máu”

Những vạt rừng “chảy máu”
17/10/2020 10:37:50 - Bạn đọcHàng chục cây thân gỗ lớn trên diện tích hơn 12.000m2 tại lô 2, khoảnh 2, Tiểu khu 718B rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Tà Long, H. Đakrông (Quảng Trị) đã bị Hồ Thị Vươi (43 tuổi; dân tộc Vân Kiều, trú tại bản Ly Tôn, xã Tà Long) đốn hạ và đốt cháy trơ than.