Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 4 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Phước Tích

Bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Phước Tích
14/06/2019 14:27:42 - Danh lam thắng cảnhViện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) vừa thông qua Đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, H. Phong Điền, TT - Huế theo tỷ lệ 1/500. 

Phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

03/12/2018 10:46:05 - Văn hóa - Văn nghệTỉnh TT-Huế vừa đầu tư hơn 2 tỷ đồng để quy hoạch tổng thể diện tích 53,9 ha nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích (tại thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, H. Phong Điền) gắn với phát triển du lịch bền vững và tạo sự kết nối, phát triển không gian kinh tế - văn hóa và xã hội trên địa bàn. 

Bảo tồn nhà rường cổ ở Phước Tích

Bảo tồn nhà rường cổ  ở Phước Tích
20/09/2018 09:58:16 - Văn hóa - Văn nghệTỉnh TT-Huế vừa hoàn thành trùng tu, bảo tồn và đưa vào khai thác, sử dụng 5 ngôi nhà rường tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, H. Phong Điền), với tổng giá trị đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí của Đề án "Chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng" trong năm 2018.

Làng cổ Phước Tích khó khăn trong phát triển du lịch

Làng cổ Phước Tích khó khăn trong phát triển du lịch
26/02/2018 10:39:39 - Danh lam thắng cảnhNhiều ngôi nhà rường cổ xuống cấp trầm trọng có nguy cơ sập đổ, được nhà nước quan tâm đầu tư tu sửa, khôi phục để bảo tồn làng cổ gắn với phát triển du lịch.