Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hoãn cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Besra Inc

11/04/2014 11:10:53 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Sau khi xem xét đề nghị của  Tập đoàn Besra Inc (Cty TNHH Vàng Phước Sơn và Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu) và đơn kiến nghị của Ban Chấp hành Công đoàn Cty (kèm chữ ký của 435 cán công nhân viên),...