Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Sẽ tịch thu 11 cá thể hổ tại trang trại của ông Nguyễn Mậu Chiến

Sẽ tịch thu 11 cá thể hổ tại trang trại của ông Nguyễn Mậu Chiến
08/09/2018 10:26:39 - Bạn đọcNgày 7-9, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho biết, sẽ phối hợp với Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường),