Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Sẽ phối hợp giám sát Uber và Grab

Sẽ phối hợp giám sát Uber và Grab
05/06/2017 11:13:23 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp chặt với Bộ Giao thông Vận tải giám sát Uber và Grab để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh...