Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Từ Tiểu Tràng An đến Lao Bảo

Từ Tiểu Tràng An đến Lao Bảo
23/02/2021 16:35:41 - Xuân Tân Sửu 2021Trước khi có những chuyến đi xuyên Đông Dương theo đường 9 sau chiến tranh, tôi đã nhiều lần đi từ Đông Hà đến biên giới Lao Bảo từ sau năm 1975, nơi mà trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 hay Chiến dịch Nam Lào, đây được gọi là “Con đường máu”.