Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Từ bạn nghiện chuyển sang bạn tù!

Từ bạn nghiện chuyển sang bạn tù!
24/10/2019 11:46:03 - Kỳ cục ánNguyễn Thanh Tuấn (1998, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Lê Trần Khánh Dương (1994, trú xã Tam Tiến, H. Núi Thành, Quảng Nam) trở thành bạn thân của nhau vì có chung niềm đam mê “lên tiên”.