Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Thổi hồn Việt” vào kho tàng cổ tích thế giới

“Thổi hồn Việt” vào kho tàng cổ tích thế giới
28/04/2020 10:06:36 - Địa chỉ cần đến6 nhân vật cổ tích huyền thoại sở hữu những giá trị tốt đẹp, xứng đáng đại diện cho nền văn minh nhân loại... sẽ được khoác lên “màu áo Việt” trong cuộc thi “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt”.